About

 

 

Olen kuvataiteilija joka asuu ja työskentelee Sipoossa.

Teoksiani voi luonnehtia vähäeleisiksi tai minimalistisiksi.
Näennäisesti yksinkertainen estetiikka on minulle keino tutkia valoa ja väriä sekä korostaa niiden luonnetta.
Valo on elämän perusta, sekä teosteni tärkein elementti.
Värin kautta ilmaisen kokemuksia ja havaintojani elämästä.

Suurin inspiraation lähteeni yksinkertaistettuna on olemassaolon kokemus, jonka löydän hiljentymällä läsnäolevaan hetkeen.
Ajattelen, että maalaus hiljaisena  välineenä voi kertoa jotain tuosta kokemuksesta.

Tarkkailen sisäistä ja ulkoista maailmaa, sekä niiden suhdetta toisiinsa.
Käyttäen väriä ja valoa välineenä, voin ilmaista asioita jotka jäävät sanallisen viestinnän ulkopuolelle.

 

 

I am  a visual artist  working and living in Sipoo, Finland.

My works can be described as reductive and minimalist.
A seemingly simply aesthetic is a way for me to study light and color and emphasize their character.

Light is the basis of life and the most important element of my work.
Trough color I express my observations and experiences of life.

Put simply, my greatest source of inspiration is the experience of existence that I find by contemplating the present moment.
I think painting as a silent medium can tell something about that experience.

I observe the inner and outer world and their relationship to each other.
Using color and light as an instrument I can express things that cannot be said in words.